IK!-training

Hoe kom IK! op voor mezelf met respect voor de ander..... de andere Ik!....

De Ik!-training is een leuke en intensieve training voor kinderen (8 t/m 12 jaar) die in relatie met anderen willen groeien op een of meerdere van de volgende gebieden:

 • opkomen voor jezelf
 • bij jezelf blijven
 • jezelf laten zien
 • initiatieven nemen
 • je eigen grenzen aangeven
 • omgaan met de grenzen van anderen
 • vrienden maken
 • omgaan met andere leeftijdgenoten
 • samenwerken
 • omgaan met complimenten
 • omgaan met kritiek
 • pesten en gepest worden
 • problemen oplossen

 

Praktische zaken:

 1. Alvorens uw kind deel gaat nemen aan de training vindt een (telefonische) intake plaats.
 2. Er zijn 3 ouderbijeenkomsten en 8 kinderbijeenkomsten.
 3. De training wordt afwisselend in Reuver gegeven, en start zodra er voldoende aanmeldingen zijn om een groep te vormen.
 4. De kosten zijn op aanvraag te verkrijgen.