Zakelijk

De tarieven voor een sessie kunnen opgevraagd worden. Sessies duren 1 uur. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen op welke vergoeding u recht heeft. Belangrijk om dan te vermelden is dat ik ben aangesloten bij beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten). Ook is het vaak mogelijk de kosten te betalen vanuit het rugzakje of PGB. 

 

 Registratienummers:

VIT: 340.09A

NAP:ECP-564

AGB praktijk: 90-19047

AGB zorgverlener: 90-040633

 

KvK: 14119571

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Integratieve Kindertherapie Limburg probeert altijd zo integer mogelijk te handelen. Mocht u niet tevreden zijn over de therapeut of de werkwijze dan kunt u dit aangeven bij de therapeut. Mocht de klacht na dit gesprek nog steeds bestaan dan kunt u zich wenden tot het klacht en tuchtrecht van de VIT (zie Links).

In het kader van het klacht- en tuchtrecht ben ik aangesloten bij S.C.A.G. 

 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De  AVG,  is een nieuwe Europese privacywet die 25 mei 2018 van kracht is. Hiermee is in alle landen van de EU de privacy-bescherming op dezelfde wijze geregeld. De AVG vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als therapeut voldoe ik aan de AVG, de VIT (mijn beroepsvereniging) heeft hiertoe criteria vastgelegd.